Dentalmedicenter

Regulamin płatności oraz umawiania wizyt

Umawianie pacjentów na wizyty

Pracownicy recepcji, po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, umawiają pacjentów do lekarza zajmującego się danym rodzajem leczenia. Wizyty konsultacyjne umawiane są na 45 minut , przeglądy stomatologiczne na 30 minut. Na leczenie endodontyczne,  zlecone przez lekarzy z innej placówki niż nasza rezerwujemy czas od 60 do 120 minut. Wizyty u chirurgów, na których mają odbyć się zabiegi ekstrakcji umawiane są w przedziale czasowym od 45 do 90 minut.
O długości trwania kolejnych wizyt decyduje lekarz w zależności od zaplanowanego rodzaju leczenia.
Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.
Nasi lekarze nie udzielają konsultacji telefonicznych oraz w formie wiadomości email.

Potwierdzanie wizyt

W dniu poprzedzającym wizytę (w godzinach 10:00-12:00) pracownicy recepcji kontaktują się telefonicznie z pacjentami w celu potwierdzenia obecności na umówionej wizycie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia w formie telefonicznej wysyłana jest z karty pacjenta systemowa wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie. Jeżeli do godziny 18:00 nie otrzymamy informacji zwrotnej to  wyślemy  kolejną wiadomość  SMS z prośbą o potwierdzenie ostateczne rezerwacji do godziny 20:00 – brak potwierdzenia do tej godziny spowoduje, że będziemy zobligowani odwołać wizytę . Jeśli do takiej sytuacji by doszło to wyślemy  informację potwierdzającą anulowanie rezerwacji.
Wizyty z zakresu periodontologii, endodoncji oraz zabiegi implantologiczne i ortodontyczne rezerwowane powyżej czasu trwania 90 minut potwierdzamy  z dwudniowym wyprzedzeniem.

Pobieranie zaliczek na wizyty

Na wizyty z zakresu implantologii, ortodoncji, periodontologii oraz endodoncji o długości trwania wynoszącej 90 minut i więcej pobierane są zaliczki w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę. Wpłacenie zaliczki jest warunkiem koniecznym do umówienia wizyty.  Zaliczka może zostać wpłacona osobiście w placówce bądź za pomocą przelewu bankowego.  W przypadku nie pojawienia się pacjenta na potwierdzonej wizycie tego typu, z wpłaconej zaliczki zostanie pobrana opłata rezerwacyjna w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę . Opłata rezerwacyjna zostanie pobrana również w sytuacji odwołania tego typu wizyty w dniu, w którym miała się odbyć lub w dniu ją poprzedzającym gdy odwołanie nastąpiło po godz. 20:00.
W przypadku chęci odwołania wizyty prosimy o jak najszybszy kontakt z recepcją naszej placówki.

W przypadku pozostałych wizyt trzykrotne nie pojawienie się na umówionej wizycie, odwołanie wizyty w dniu, w którym miała się odbyć bądź jej odwołanie w dniu poprzedzającym po godzinie 20:00 skutkuje zablokowaniem możliwości ponownego umówienia się. Odblokowanie następuje poprzez wpłacenie kwoty 200zł, stanowiącej zaliczkę na poczet wizyty. W przypadku nie pojawienia się na tak umówionej wizycie (bądź odwołania w dniu wizyty lub po godz. 20:00 dnia poprzedzającego wizytę) zaliczka wykorzystywana jest w celu uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200zł.

 

Pobieranie zaliczek na wykonanie prac protetycznych

Przed rozpoczęciem zaplanowanego leczenia protetycznego pobierana jest zaliczka w wysokości co najmniej 30% wartości pracy protetycznej. Kolejne zaliczki  pobierane są w trakcie wizyt pośrednich w toku wykonywania prac protetycznych w takich wysokościach aby przed ostatecznym oddaniem pracy , suma wpłaconych zaliczek wynosiła nie mniej niż 70% wartości całej pracy.

Płatności

Podstawą pobierania płatności jest Cennik dostępny na stronie internetowej www.dentalmedicenter.pl oraz w poczekalni Dental Medicenter bądź indywidualnie sporządzona wycena w formie papierowej przez lekarza i zatwierdzona przez pacjenta podczas planowania leczenia. W Dental Medicenter akceptujemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza/kredytowa, przelew w formie przedpłaty, kredyt- po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

 

Regulamin płatności oraz umawiania wizyt Dental Medicenter.    REGULAMIN

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018r