Dentalmedicenter

Regulamin płatności oraz umawiania wizyt

REGULAMIN PŁATNOŚCI ORAZ UMAWIANIA WIZYT DENTAL MEDICENTER

Umawianie pacjentów na wizyty

Pracownicy recepcji po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, umawiają pacjentów do lekarza zajmującego się danym rodzajem leczenia. Wizyty konsultacyjne umawiane są na 30-45 minut, okresowa kontrola stomatologiczna na 30-45 minut. Na leczenie endodontyczne, zlecone przez lekarzy z innej placówki niż nasza rezerwujemy czas od 60 do 120 minut. Wizyty u chirurgów, na których mają odbyć się zabiegi ekstrakcji umawiane są w przedziale czasowym od 45 do 90 minut. O długości trwania kolejnych wizyt decyduje lekarz w zależności od zaplanowanego rodzaju leczenia. Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy. Nasi lekarze nie udzielają konsultacji telefonicznych oraz w formie wiadomości e-mail.

Potwierdzanie wizyt

W dniu poprzedzającym wizytę (w godzinach 10:00-12:00) pracownicy recepcji kontaktują się telefonicznie z pacjentami w celu potwierdzenia obecności na umówionej wizycie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia w formie telefonicznej wysyłana jest wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty do godziny 18:00 – brak potwierdzenia do tej godziny spowoduje, że będziemy zobligowani odwołać wizytę. O odwołanej wizycie pacjent zostanie poinformowany za pomocą SMS. Wizyty z zakresu periodontologii, endodoncji, ortodoncji oraz zabiegi implantologiczne trwające 90 minut i dłużej potwierdzamy z dwudniowym wyprzedzeniem. Brak potwierdzenia tej wizyty do godziny 18:00 spowoduje, że będziemy zobligowani odwołać wizytę i pobrać opłatę rezerwacyjną. O odwołanej wizycie pacjent zostanie poinformowany za pomocą wiadomości SMS.

Pobieranie zadatków na wizyty

Na wizyty, które trwają 90 minut i dłużej oraz na wizyty fizjoterapii stomatologicznej pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 200zł za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę. Wpłacenie zadatku jest warunkiem koniecznym do umówienia wizyty. Zadatek może zostać wpłacony osobiście w placówce, za pomocą przelewu bankowego lub poprzez użycie linku PayU w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji. W przypadku nie pojawienia się pacjenta na potwierdzonej wizycie, z wpłaconego zadatku zostanie pobrana opłata rezerwacyjna w wysokości 200zł za każdą rozpoczętą/umówioną godzinę. Opłata rezerwacyjna zostanie pobrana również w sytuacji odwołania tego typu wizyty w dniu, w którym miała się odbyć lub w dniu ją poprzedzającym gdy odwołanie nastąpiło po godz. 15:00. W przypadku wizyt z zakresu zabiegów implantologicznych i periodontologicznych pobierana jest stała opłata rezerwacyjna w wysokości 500zł. Opłata rezerwacyjna zostanie pobrana w sytuacji, gdy odwołanie nastąpiło na 2 dni przed planowanym terminem zabiegu. W przypadku chęci odwołania wizyty prosimy o jak najszybszy kontakt z recepcją naszej placówki. Trzykrotne nie pojawienie się na umówionej wizycie, odwołanie wizyty w dniu, w którym miała się odbyć bądź jej odwołanie w dniu poprzedzającym po godzinie 15:00 skutkuje zablokowaniem możliwości ponownego umówienia się. Odblokowanie następuje poprzez wpłacenie kwoty 200zł, stanowiącej zadatek na poczet wizyty. W przypadku nie pojawienia się na tak umówionej wizycie (bądź odwołania w dniu wizyty lub po godz. 15:00 dnia poprzedzającego wizytę) zadatek wykorzystany jest w celu uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200zł.

Pobieranie zadatków na wykonanie prac protetycznych

Przed rozpoczęciem zaplanowanego leczenia protetycznego pobierany jest zadatek w wysokości co najmniej 50% wartości pracy protetycznej. Kolejne zadatki pobierane są w trakcie wizyt pośrednich w toku wykonywania prac protetycznych w takich wysokościach aby przed ostatecznym oddaniem pracy, suma wpłaconych zadatków wynosiła nie mniej niż 70% wartości całej pracy.

Płatności

Podstawą pobierania płatności jest Cennik dostępny na stronie internetowej www.dentalmedicenter.pl oraz w poczekalni Dental Medicenter, indywidualnie sporządzona wycena w formie papierowej bądź elektronicznej przez lekarza i zatwierdzona przez pacjenta podczas planowania leczenia. W Dental Medicenter akceptujemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza/kredytowa, przelew w formie przedpłaty, PayU, kredyt – po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 r.

REGULAMIN