REJESTRACJA:

Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej: https://www.dentalmedicenter.pl

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, dalej zwanym „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz z przepisami krajowymi.

Udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała kto jest administratorem jej danych osobowych, w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy, a także jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych.

 

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Danych Osobowych jest Dental Medicenter sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 123/66, 01-355 Warszawa.

Z Administratorem można skontaktować się:

 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Pawła Maliszewskiego, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.

 

 1. DEFINICJE

1.1. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w tym: IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innej podobnej technologii.

1.2. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

1.3 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4 Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem: https://www.dentalmedicenter.pl/.

1.5 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

 1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

W przypadku każdego wywołania strony internetowej, czyli wejścia na naszą stronę internetową serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania oraz ilość przesyłanych danych, a także dokumentuje wywołanie strony.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach technicznych i administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

POCZTA ELEKTRONICZNA I FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego.

Skorzystanie ze wskazanych form kontaktu wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia obsługi zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania uniemożliwi prowadzenie korespondencji. Dane osobowe podane w wiadomości e-mail/formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celach kontaktowych, na potrzeby prowadzenia korespondencji, udzielania informacji i odpowiedzi na zadane pytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator umożliwia osobom zainteresowanym korzystanie z profili prowadzonych w portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz LinkedIn.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na ww. profilach jakikolwiek ślad, np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko) oraz w zakresie opublikowanym przez na własnych profilach Użytkowników.

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • prowadzenia profili na warunkach i na zasadach określonych przez ich Administratorów oraz informowania za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach i promowaniu naszej marki,
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności portali (komentarze, chat, posty),
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z profili,

co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszych profilach Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności osobistych profili.

 

OTRZYMYWANIE INFORMACJI MARKETINGOWYCH

Administrator zapewnia możliwość otrzymywania drogą mailową i telefoniczną informacji marketingowych, obejmujących aktualną ofertę i promocje.

Działanie to wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do przesyłania stosownych informacji, tj. numeru telefonu/adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania uniemożliwi wysyłkę informacji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Pliki Cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookie, potrzebne do zagwarantowania bezpiecznego i prawidłowego działania strony internetowej. Bez nich strona internetowa nie może działać.

Administrator może wykorzystywać także pliki cookie do prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu oraz w celach marketingowych, tj. badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Meta Platforms Ireland Limited.

 

 1. Inne technologie

 

Piksel Facebooka 

Administrator korzysta z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Dzięki narzędziu Piksel Facebooka Administrator może mierzyć skuteczność swoich reklam oraz dostosowywać reklamy do danego Użytkownika.

Podstawą prawną powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Piksel Facebooka automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika, a następnie przekazuje te dane na swoje serwery na terenie UE albo w Stanach Zjednoczonych i tam je przechowuje. Na podstawie zbieranych informacji Administrator nie jest w stanie zidentyfikować danego Użytkownika Serwisu. Zebrane dane pozwalają jedynie określić jakie działania na stronach internetowych podjął Użytkownik. Szczegółowe informacje o działaniu Piksel Facebooka znajdują się pod następującym adresem internetowym:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content 

Zarządzanie działaniem Piksel Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam na swoim koncie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

 

Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych. 

Informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu są automatycznie zbierane przez Google Analytics i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem dalej jest skracany. W pewnych sytuacjach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP Użytkownika i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

HotJar

Serwis korzysta z narzędzia Hotjar, dostarczanego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Z pomocą Hotjar analizowane są zachowania Użytkownika w serwisie, takie jak spędzony w nim czas, przyciski, w które klika Użytkownik, linki, z których korzysta, itp. Działania te podejmowana są w celu optymalizacji serwisu pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu optymalizacji serwisu.

Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie, by gromadzić informacje na temat zachowania Użytkownika na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach pseudonimizowanego profilu. Ani Hotjar, ani serwis nie wykorzystują tych informacji w celu identyfikacji Użytkownika. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Użytkownik może sprzeciwić się tworzeniu anonimowego profilu oraz przechowywaniu informacji na jego temat przez Hotjar, przechodząc do strony: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

 

Google Ads

Serwis korzysta z narzędzi marketingowych Google Ads dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Ads Serwis jest promowany w wynikach wyszukiwania oraz na stronach podmiotów trzecich. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach marketingu własnych produktów lub usług. Podczas odwiedzin Serwisu, Google Ads automatycznie zapisuje na urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookie, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania stron Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Użytkownik może dezaktywować cookie wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Ads dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy.

 

 1. Okres przetwarzania Danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania umowy, lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona w tym celu zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 1. Uprawnienia Użytkownika

W granicach i na zasadach wynikających RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do własnych danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

 1. Odbiorcy danych

Dla celów wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może przekazywać Dane osobowe następującym kategoriom osób trzecich:

 • partnerom dostarczającym narzędzia IT do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych, którym Administrator powierza przetwarzanie w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 • podmiotom świadczącym usługi płatnicze,
 • podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora Danych osobowych lub uprawnionym do żądania dostępu do Danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie:

 • decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), m.in. Wielka Brytania;
 • odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO);
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO);
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

Wyjątek od braku przekazywania danych poza EOG stanowi ponadnarodowy przepływ danych w ramach portali społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w ww. portalach znajdują się w Politykach Prywatności dostępnych na stronach:

 

 1. Wymóg podania danych

Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji celów wskazanych w pkt 3.

 

 1. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez nich w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na ich zlecenie.

 

 1. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Kontakt